O Katedrze

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku została utworzona w 2011 roku w wyniku połączenia się dwóch Katedr:

  • Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle,
  • Katedry Nauk o Środowisku w Energetyce.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Janusz Gołaś.

Główne obszary działalności Katedry dotyczą:
1. analityki środowiskowej,
2. badań zawartości metali ciężkich i radionuklidów w wybranych komponentach środowiska,
3. badań mechanizmów akumulacji toksycznych składników w osadach zbiorników wodnych,
4. analityki pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiajacych sie zanieczyszczeń w środowisku wodnym,
5. zagadnień związanych z sekwestracją ditlenku węgla w strukturach geologicznych, głównie w węglu kamiennym, z jednoczesną intensyfikacją wydobycia metanu,
6. zagospodarowania odpadów z sektora energetycznego i syntezy materiałów adsorpcyjnych.