O Katedrze

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku została utworzona w 2011 roku w wyniku połączenia się dwóch Katedr:

 • Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle,
 • Katedry Nauk o Środowisku w Energetyce.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Katarzyna Zarębska

Główne obszary działalności Katedry dotyczą:
1. analityki środowiskowej i przemysłowej,
2. badań zawartości metali ciężkich i radionuklidów w wybranych komponentach środowiska,
3. badań mechanizmów akumulacji toksycznych składników w osadach zbiorników wodnych,
4. analityki pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiajacych sie zanieczyszczeń w środowisku wodnym,
5. zagadnień związanych z sekwestracją ditlenku węgla w strukturach geologicznych, głównie w węglu kamiennym, z jednoczesną intensyfikacją wydobycia metanu,
6. zagospodarowania odpadów z sektora energetycznego i syntezy materiałów adsorpcyjnych.

Katedra dysponuje szeregiem laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę. Doświadczenie naukowo-badawcze oraz dostępna aparatura daje podstawę do współpracy naukowej oraz wykonywania badań zleconych.

Pracownicy Katedry prowadzą współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą:

 • Inne jednostki AGH;
 • Główny Instytut Górnictwa;
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla PAN;
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN;
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
 • Politechnika Lubelska;
 • Sorbonne Université;
 • University of Nottingham;
 • University of Split;
 • Technical University of Catalonia (UPC);
 • Kaunas University of Technology;
 • Vienna University of Technology;