Zespoły naukowe

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Gołaś

I.    Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska

Kierownik zespołu:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH

Samodzielni pracownicy naukowi:
Prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek
Prof. dr hab. Leszek Czepirski

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr Mieczysław Bałys
dr inż. Paweł Baran
dr inż. Katarzyna Czerw
dr inż. Natalia Czuma
dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz
dr Andrzej Krzyżanowski
dr inż. Agnieszka Orzechowska – Zięba
dr inż. Elżbieta Vogt
dr inż. Eliza Wolak
mgr inż. Urszula Kanik
mgr inż. Jakub Szczurowski

Pracownicy naukowo-techniczni:
dr inż. Piotr Zabierowski
mgr inż. Barbara Nowak (urlop macierzyński)
mgr inż. Dawid Dunikowski
Dominika Pikul

Doktoranci:
mgr inż. Ewelina Brodawka
mgr inż. Stanisław Kozioł

II.    Zespół Chemii i Radiochemii Środowiska

Kierownik zespołu:
prof. dr hab. Janusz Gołaś

Samodzielni pracownicy naukowi:
prof. dr hab. Barbara Kubica
prof. dr hab. inż. Józef Pacyna
dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH
dr hab. inż. Mariusz Macherzyński, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Styszko, pof. AGH
dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH
dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr Katarzyna Nosek
dr inż. Katarzyna Szramowiat

Doktoranci
mgr inż. Anna Korzeniewska
mgr inż. Filip Jędrzejek
mgr inż. Wiktor Pacura
mgr inż. Justyna Durak
mgr inż. Alicja Skiba
mgr inż. Magdalena Karnas
mgr inż. Przemysław Furman

Pracownicy administracyjno-techniczni
mgr inż. Elżbieta Baś
mgr inż. Anna Wróblewska
mgr Magdalena Starzec

Zespół ds. obsługi technicznej ćwiczeń laboratoryjnych
mgr inż. Elżbieta Baś
mgr inż. Anna Wróblewska