Publikacje Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska

publikacje zespołu

Działalność naukowa pracowników Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska dotyczy obszarów badawczych związanych z szeroko rozumianą chemią węgla oraz ochroną środowiska.

 

Publikacje dotyczące tematyki chemii węgla

ROK 2020

Macuda, Jan, Paweł Baran, and Marian Wagner. “Evaluation of the Presence of Methane in Złoczew Lignite: Comparison with Other Lignite Deposits in Poland.” Natural Resources Research, (2020). https://doi.org/10.1007/s11053-020-09691-7.

ROK 2019

Baran, Paweł, Katarzyna Czerw, Natalia Czuma, Katarzyna Zarębska, and Agnieszka Ćwik. “Development of Temperature-Induced Strains in Coal–CH4 and Coal–CO2 Systems.” Adsorption Science & Technology 37, no. 1–2 (2019): 24–33. https://doi.org/10.1177/0263617418807829.

Bielowicz, Barbara, and Paweł Baran. “CO2 Sorption Properties of Selected Lithotypes of Lignite from Polish Deposits.” Geological Quarterly 63, no. 4 (2019): 786–800. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26178.

Czerw, Katarzyna, Agnieszka Dudzińska, Paweł Baran, and Katarzyna Zarębska. “Sorption of Carbon Dioxide on the Lithotypes of Low Rank Coal.” Adsorption 25, no. 5 (2019): 965–72. https://doi.org/10.1007/s10450-019-00122-5.

Orzechowska-Zięba, A, G S Jodłowski, and M Wójcik. “Biosorbents for Waste Water Cleaning from Coloring Agents.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (2019): 12031. https://doi.org/10.1088/1755-1315/214/1/012031.

Vogt, Elżbieta, Otmar Vogy, Ewelina Poręba, and Anna Malaca. “Zastosowanie Miedziowych Kompleksów Chlorofilu Jako Barwników Naturalnych.” Przemysł Chemiczny 98, no. 5 (2019): 723–733.

Wierzbicki, Mirosław, Anna Pajdak, Paweł Baran, and Katarzyna Zarębska. “Izosteryczne Ciepło Sorpcji Metanu Na Wybranych Węglach Kamiennych.” Przemysł Chemiczny 98, no. 4 (2019): 625–629.

Wolak, Eliza, Elżbieta Vogt, and Jakub Szczurowski. “Modification of Activated Carbons for Application in Adsorption Cooling Systems.” Technical Sciences 1, no. 22 SE- (2019). https://doi.org/10.31648/ts.4350.

Rok 2018

Baran, Paweł, Katarzyna Czerw, Bogdan Samojeden, Natalia Czuma, Katarzyna Zarębska, Paweł Baran, Katarzyna Czerw, Bogdan Samojeden, Natalia Czuma, and Katarzyna Zarębska. “The Influence of Temperature on the Expansion of a Hard Coal-Gas System.” Energies 11, no. 10 (October 12, 2018): 2735. https://doi.org/10.3390/en11102735.

Baran, Paweł, Andrzej Krzyżanowski, Marta Wójcik, and Katarzyna Zarębska. “Evaluation of Surface Chemistry of Selected Hard Coals.” Adsorption Science & Technology 36, no. 7–8 (July 13, 2018): 1496–1511. https://doi.org/10.1177/0263617418787710.

Czerw, Katarzyna, Paweł Baran, Katarzyna Zarębska, Agnieszka Ćwik, and Ignasi Casanova. “Modelling of Methane and Carbon Dioxide Sorption and Sorptioninduced Coal Expansion.” Journal of Organic & Inorganic Chemistry, 2018. https://doi.org/10.21767/2472-1123-C1-003.

Czuma, Natalia, Agnieszka Dudzińska, Sylwester Furmaniak, Katarzyna Zarębska, and Pawel Baran. “Modelling of Saturated and Unsaturated Hydrocarbons Sorption on Coal.” Journal of Organic & Inorganic Chemistry, 2018. https://doi.org/0.21767/2472-1123-C1-003.

Kwiatkowski, Mirosław, and Katarzyna Zarębska. “Application of the LBET Method to the Analysis of Microporous Structure of the Active Carbons Produced from Biomass by Chemical Activation.” Global Chemical Engineering & Process Technology 1, no. 1 (2018): 54.

Rok 2017

Baran, Paweł. “Współzależność Zjawisk Sorpcyjno-Rozszerzalnościowych Dla Próbek Węgla Kamiennego Pochodzących z Różnych Pokładów.” Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 19, no. 3 (2017): 21–27.

Baran, Pawel, Katarzyna Czerw, Katarzyna Zarębska, and Janusz Cygankiewicz. “Rozszerzalność Węgla z Kopalni „Pniówek” Wywołana Zmianami Temperatury Układu Węgiel-Gaz.” Przegląd Górniczy 73, no. 2 (2017): 1–7.

Čablík, V., J. Išek, S. Żelazny, M. Kušnierová, L. Čablíková, S. Dolinská, B. Tora, and E. Vogt. “Kinetyka Flotacji Drobnouziarnionego Węgla Kamiennego z Kopalni Staříč Za Pomocą Olejów Popirolitycznych.” Przemysł Chemiczny 96, no. 4 (2017): 854–857.

Czerw, Katarzyna, Paweł Baran, and Katarzyna Zarębska. “Application of the Stretched Exponential Equation to Sorption of Mine Gases and Sorption Induced Swelling of Bituminous Coal.” International Journal of Coal Geology 173, no. Supplement C (2017): 76–83. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.02.010.

Derylo-Marczewska, Anna, Magdalena Blachnio, Adam W Marczewski, Andrzej Swiatkowski, and Bronislaw Buczek. “Adsorption of Chlorophenoxy Pesticides on Activated Carbon with Gradually Removed External Particle Layers.” Chemical Engineering Journal 308 (2017): 408–18. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.082.

Jodłowski, Grzegorz, Natalia Florencka, Elżbieta Vogt, Marta Wójcik, and Magda Ziółkowska. “Application of Multiple Sorption Model to Estimation of CO2 Sequestration Capacity or CH4 Recovery in Polish Hard Coals.” E3S Web Conf. 14 (2017). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402028.

Marczak, Marta, Piotr Burmistrz, Mateusz Karczewski, Jakub Szczurowski, and Kamil Gałkowski. “Analysis of Gas-Phase Mercury Sorption with Coke and Lignite Dust.” E3S Web Conf. 14 (2017). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402009.

Orzechowska-Zięba, Agnieszka, Paweł Baran, Katarzyna Zarębska, and Janusz Cygankiewicz. “Sorpcja Pary Wodnej Na Próbkach Wytypowanych Węgli Kamiennych w Aspekcie Określenia Potencjału Magazynowego Złoża.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, no. Nr 97 (2017): 71–82. http://journals.pan.pl/Content/113779/PDF/document+%2828%29.pdf.

Orzechowska-Zięba, Agnieszka, and Adam Nodzeński. “Energetic Effects of Adsorption of C6-C8 Hydrocarbons on Hard Coal Samples of Different Metamorphism.” E3S Web Conf. 14 (2017). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402027.

Topór, Tomasz, Arkadiusz Derkowski, Paweł Ziemiański, Jakub Szczurowski, and Douglas K McCarty. “The Effect of Organic Matter Maturation and Porosity Evolution on Methane Storage Potential in the Baltic Basin (Poland) Shale-Gas Reservoir.” International Journal of Coal Geology 180 (2017): 46–56. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.07.005.

Vogt, Elżbieta. “Przeciwwybuchowe Wodoodporne Pyły Wapienne Do Zastosowania w Kopalniach Węgla Kamiennego.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, no. Nr 97 (2017): 57–70. http://www.czasopisma.pan.pl/Content/113785/PDF/document+%2834%29.pdf.

Wolak, Eliza, and Bronisław Buczek. “Efekty Cieplne Zwilżania Surowców Węglowych Oraz Węgla Aktywnego.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, no. Nr 97 (2017): 107–16. http://journals.pan.pl/Content/113786/PDF/document+%2835%29.pdf.

Wolak, Eliza, Elżbieta Vogt, and Jakub Szczurowski. “Chemical and Hydrophobic Modification of Activated WD-Extra Carbon.” E3S Web Conf. 14 (2017). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402033.

Zarębska, Katarzyna, Paweł Baran, Katarzyna Czerw, Natalia Czuma, and Piotr Zabierowski. “Interactions between CH4 and CO2 Gas Mixtures and Hard Coal in the Context of Potential Sequestration of Carbon Dioxide in Underground Sites in Poland.” Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 19, no. 3 (2017): 55–60.

Ziemiański, Paweł, Mieczysław Bałys, and Jakub Szczurowski. “Nadkrytyczne Izotermy Adsorpcji Metanu Na Mikroporowatych Węglach Aktywnych.” Przemysł Chemiczny 96, no. 4 (2017): 880–883.

Rok 2016

Bałys, Mieczysław, Jakub Szczurowski, Leszek A Czepirski, and Marek Kochel. “Adsorption Potential Theory for Description of N-Butane Adsorption on Activated Carbon.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AA – Chemia; Vol 71, No 2 (2016), 2017. https://doi.org/10.17951/aa.2016.71.2.1.

Baran, P., G.S. Jodlowski, and K. Zarebska. “Sorption of CO<inf>2</Inf> in Lignites from Polish Coal Mines: Measurements and Thermodynamic Analysis.” Adsorption 22, no. 4–6 (2016). https://doi.org/10.1007/s10450-016-9789-6.

Baran, P., K. Zarębska, and N. Czuma. “CO2 Adsorption Properties of Char Produced from Brown Coal Impregnated with Alcohol Amine Solutions.” Environmental Monitoring and Assessment 188, no. 7 (2016): 1–11. https://doi.org/10.1007/s10661-016-5423-z.

Baran, P, M Krzak, K Zarebska, J Szczurowski, and W A Zmuda. “Adsorption of Sulfur(IV) Oxide on Activated Carbon from Pyrolysis of Waste Tires.” Przemysl Chemiczny 95, no. 6 (2016): 1164–66. https://doi.org/10.15199/62.2016.6.16.

Baran, Paweł, and Katarzyna Zarębska. “Analiza Pęcznienia Węgli Kamiennych i Brunatnych w Oparciu o Analizę Izoterm Sorpcji CO2.” Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 18, no. 4 (2016): 109–116.

Buczek, Bronisław. “Methane Recovery from Gaseous Mixtures Using Carbonaceous Adsorbents.” Archives of Mining Sciences, no. No 2 (2016). http://journals.pan.pl/Content/105512/PDF/10267-Volume61_Issue2-06_paper.pdf.

Buczek, Bronisław. “Właściwości Węgli Aktywnych o Różnych Kształtach Ziaren, Wytwarzanych w Reakcji Karbonizatu Węglowego z Parą Wodną.” Przemysl Chemiczny 95, no. 5 (2016): 1006–1008.

Czepirski, Leszek, Jakub Szczurowski, Mieczysław Bałys, Grzegorz Makomaski, and Janusz Zieliński and Wiesława Ciesińska. “Novel Carbonaceous Nanomaterials from Waste Polymers.” Current Nanomaterials, 2016. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2174/2468187306666160725153932.

Czerw, Katarzyna, Agnieszka Ćwik, Paweł Baran, and Katarzyna Zarębska. “Kinetics of Methane and Carbon Dioxide Sorption and Sorption-Induced Expansion of Coal-Kinetic Equations Assessment.” In E3S Web of Conferences, Vol. 10, 2016. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20161000012.

Czerw, Katarzyna, and Dominika Migdał. “Analiza Modyfikacji Wskaźnika Stopnia Uwęglenia w Metodzie Graficzno-Statystycznej Badania Struktury Paliw Stałych Według Jurkiewicza.” Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 18, no. 1 (2016): 31–40.

Czerw, Katarzyna, Katarzyna Zarębska, Bronisław Buczek, and Paweł Baran. “Kinetic Models Assessment for Swelling of Coal Induced by Methane and Carbon Dioxide Sorption.” Adsorption 22, no. 4–6 (2016). https://doi.org/10.1007/s10450-016-9775-z.

Jodłowski, Grzegorz S, Marta Wójcik, and Agnieszka Orzechowska-Zięba. “Identification of Hard Coal Surface Structure Using Polar and Apolar Small Molecule Substances.” Adsorption 22, no. 4 (2016): 847–54. https://doi.org/10.1007/s10450-016-9788-7.

Kuśmierek, Krzysztof, Katarzyna Zarębska, and Andrzej Świątkowski. “Hard Coal as a Potential Low-Cost Adsorbent for Removal of 4-Chlorophenol from Water.” Water Science and Technology 73, no. 8 ( 2016): 2025–30. https://doi.org/10.2166/wst.2016.046.

Orzechowska-Ziȩba, A., K. Zarȩbska, P. Baran, and A. Äwik. “Sequestration of Carbon Dioxide-Influence of Coal Surface Chemistry.” In E3S Web of Conferences, Vol. 10, 2016. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20161000011.