Pracownicy Katedry

 

Imię i Nazwisko Pawilon
Pokój
Telefon e-mail
publikacje
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Katarzyna Zarębska A4
423
21-41 e-mail
publikacje
Zastępca kierownika Katedry
dr hab. inż. Paweł Baran, prof. AGH A4
419
20-79 e-mail
publikacje
Pozostali pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Janusz Gołaś D11
204
22-49 e-mail
publikacje
prof. dr hab. Barbara Kubica A4
422
51-47 e-mail
publikacje
dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH D11
202
46-06 e-mail
publikacje
dr hab. inż. Mariusz Macherzyński, prof. AGH D11
202
22-93 e-mail
publikacje
dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH A4
426
52-15 e-mail
publikacje
dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH D11
201
20-32 e-mail
publikacje
dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH A4
426
52-15 e-mail
publikacje
prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek
(profesor emerytowany)
    e-mail
publikacje
prof. dr hab. Grażyna Ceglarska-Stefańska
(profesor emerytowany)
    e-mail
publikacje
prof. dr hab. Leszek Czepirski
(profesor emerytowany)
A4
424
  e-mail
publikacje
dr hab. Adam Nodzeński
(profesor emerytowany)
A4
419
  e-mail
publikacje
prof. dr hab. inż. Józef Pacyna
(profesor emerytowany)
    e-mail
publikacje
Adiunkci
dr inż. Mieczysław Bałys A4
430
21-43 e-mail
publikacje
dr inż. Katarzyna Czerw A4
407
20-78 e-mail
publikacje
dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz A4
407
20-78 e-mail
publikacje
dr Andrzej Krzyżanowski A4
417a
21-20 e-mail
publikacje
dr Katarzyna Nosek D11
203
21-76 e-mail
publikacje
dr inż. Katarzyna Szramowiat D11
203
21-76 e-mail
publikacje
dr inż. Elżbieta Vogt A4
421
44-60 e-mail
publikacje
dr inż. Eliza Wolak A4
409
21-16 e-mail
publikacje
dr Marta Wolczko A4
421
44-60  
dr inż. Agnieszka Orzechowska-Zięba A4
409
21-16 e-mail
publikacje
Asystenci
mgr inż. Ewelina Brodawka A4
424
46-36 e-mail
publikacje
mgr inż. Urszula Kanik A4
409
21-16 e-mail
publikacje
mgr inż. Jakub Szczurowski A4
424
46-36 e-mail
publikacje
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Elżbieta Baś D11
203
21-76 e-mail
publikacje
inż. Dawid Dunikowski D4
10
21-24 e-mail
mgr inż. Barbara Nowak D4
10
21-24 e-mail
tech. Dominika Pikul D4
10
21-24  
mgr inż. Anna Wróblewska D11
203
21-76 e-mail
dr inż. Piotr Zabierowski A4
520
46-73 e-mail
publikacje
Doktoranci
mgr inż. Filip Jędrzejek A4
426
52-15 e-mail
publikacje
mgr inż. Anna Korzeniewska D11
201
20-32 e-mail
publikacje
mgr inż. Stanisław Kozioł A4
406
21-18 e-mail
publikacje
mgr inż. Adrian Lubecki A4
406
21-18 e-mail
publikacj
mgr inż. Bartłomiej Pawlak A4
406
21-18 e-mail
publikacj
mgr inż. Wiktor Pacura D11
203
21-76 publikacje
mgr inż. Justyna Durak (zobacz CV) D11
201
20-32 publikacje
mgr inż. Przemysław Furman (zobacz CV) D10
7
29-66 publikacje
mgr inż. Alicja Skiba (zobacz CV) D10
7
29-66 publikacje
mgr inż. Magdalena Karnas D11
201
20-32 publikacje
mgr. inż. Mateusz Wałęka D11
202
22-93 publikacje
mgr. inż. Yinyou Deng D11
202
22-93 publikacje