Laboratoria

W strukturze Katedry istnieją następujące pracownie i laboratoria:

 Zespół Współczesnych Zagrożeń Środowiska - dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
Grupa badawcza LARiPP

- dr hab. inż Mariusz Macherzyński, prof. AGH (działalność naukowa)
- dr hab. inż Jerzy Górecki, prof. AGH (działalność naukowa)
- mgr inż. Yinyou Deng (Szkoła Doktorska AGH) (CV)
- mgr inż. Mateusz Wałęka (Szkoła Doktorska AGH)

Informacje o działalności grupy badawczej LARiPP

Aktualności: 
Złożono projekt "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (działanie 4)
pt.:
"Opracowanie stanowisk badawczych i wykorzystanie ich do laboratoryjnych i przemysłowych testów materiałów projektowanych do obniżania toksyczności gazów procesowych"
Załączniki do wniosku:
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Kontakt: 
gorecki@agh.edu.pl 
macherzy@agh.edu.pl